Versiooniuuendus 28.11.12

Pildipoe versiooniuuendus 28.nov 2012

  • Hinnakirjas saab toodetele määrata artikleid, tellimustest arvete koostamisel kantakse artiklid arvele. (tulevikus on selle põhjal hea müügianalüüsi teha).
  • Hinnakirjas saab määrata vaikimisi (default) hinnakirja, mis pannakse uutele albumitele külge.
  • Maksemeetoditele (sularaha/ülekanne) tuli juurde selgituse väli, nüüd on võimalik tellijatele anda täpsemaid instruktsioone selle kohta, kuidas maksmine toimub. Näiteks paluda tasuda ülekandega arvele ja märkida selgituseks tellimuse number (millest siis pärast arve koostada) või sularahas tasujatel paluda kaasa võtta täpne summa.
  • Kasutatud kettamahu indikaator näitab õigeid numbreid.
  • Tellimustes kliendi kommentaar punase tasutavärviga rohkem esile tõstetud.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.